Member List


( ` : @esc.u-tokyo.ac.jp )Director

Prof. Mitsuru Arai
Academic Staff
Professor

Mitsuru Arai@m_arai`
Masanori Owari@owari`
Kazuo Yamamoto@yamamoto`

Yasushi Okubo (Division for Environment, Health and Safety)
Yoshito Oshima (Graduate School of Frontier Sciences)
Kenichi Tonokura (Graduate School of Frontier Sciences)


Associate Professor

Risuke Karima@@karima`
Teppei Nunoura nunoura`
Yoshiko Tsuji tsuji`

Fumiyuki Nakajima (School of Engineering) nakajima`
Takeshi Yoshikawa (Institute of Industrial Science) @ t_yoshikawa`


Assistant Professor

Bunbunoshin Tomiyasu@@bunbu`
Osamu Sawai@o_sawai`
Tomohiro Tobino t_tobino`

Administrative Staff

General Manager

Nobuyuki Iida


Officer

Haruko Amemiya
Sawako Sato (Kashiwaj
Yuriko Takada


Secretary

Harumi Arasawa
Keiko Hamano
Yoshie Iwase
Yuko Kuroda